Odkazy
Kontakt na redakci
Informace
pro autory

Podmínky
závodů KV a VKV

Kdy vycházíme
Programy
a download

Inzerce
Předplatné
Hlavní stránka
Web design AMARO
O jaké konstukce máme zajem?
Dobře víme, že největší úspěch mají jednoduché až středně složité konstrukce. Zvláště jednoduchá zařízení s kvalitním popisem, ke kterým je uveřejněna i deska s plošnými spoji, mají trvalý ohlas nejen mezi mládeží a začínajícími konstruktéry. Konstrukce mohou být z libovolné oblasti elektroniky.
Dnes stále více "bastlířů" bere elektroniku jako hobby a ne jako prostředek k získání zařízení, které nelze nikde koupit. Proto si mnoho čtenářů postaví i přístroj, který by jinak mohli koupit za cenu srovnatelnou s cenou součástek.

Jak napsat článek?
Časopisy Praktická elektronika a Konstrukční elektronika jsou dnes "vyráběny" na počítačích. Z těchto důvodů nám nejvíce vyhovuje, dodáte-li redakci své příspěvky ve formě pro nás nejlépe zpracovatelné, tj. ve formě souborů zpracovatelných na PC.

Text příspěvku
Text by měl obsahovat název článku, úvod a popis. V úvodu by mělo být napsáno k čemu zařízení slouží a proč, zvláště u konstrukcí, u nichž není účel na první pohled zřejmý.
Text můžete napsat v některém z běžných textových editorů (MS Word, OO Writer). Lze samozřejmě poslat i "holý" text nebo HTML soubor. Text může být bez obrázků a není třeba jej formátovat. Nezapomeňte uvést na začátek nebo konec textu spojení na autora (adresa, e-mail, telefon).

Schémata a desky s plošnými spoji
Schémata mohou být v libovolném reprodukovatelném tvaru, stejně jako výkresy desek s plošnými spoji. Obrázky raději nepřekreslujeme, protože po překreslení mohou obsahovat chyby, které se velmi špatně hledají. Proto uvítáme, pošlete-li nám obrázek ve vhodném souboru.
Používáteli-li program Eagle, lze po dohodě s redaktorem poslat soubory *.brd, *.sch a pokud možno náhledový obrázek v rozlišení pro monitor. Z ostatních programů je třeba poslat vyexportované obrázky v dostatečném rozlišení. Obrázky pro publikování na internetu mají příliš malé rozlišení a pro tisk v časopise se příliš nehodí, protože po vytištění bude "zubatý" nebo rozmazaný. Obrázek, který vypadá na obrazovce počítače dobře, může mít dostatečné rozlišení pro Internet, avšak pro časopis to může být málo. Optimální rozlišení pro tisk je 600 dpi a více. Obrázek na dva sloupce by měl mít na šířku 10 cm asi 2400 obrazových bodů.

Schémata
kreslete tak, aby byla přehledná a popisky (označení součástek) nebylo přes spoje a ostatní součástky

U plošných spojů posílejte prosím zvlášť obrazec DPS a zvlášť slepou pokládačku - barevný nebo šedý podtisk spojů si vyrobíme sami. Toto rozdělení není samozřejmě nutné v případě souborů, u nichž je obrazec spojů a pokládačka v různých vrstvách, které lze snadno oddělit. (např. soubory z Eagle). V textové části článku nebo ve jménu souboru je vhodné uvést rozměry desky.
Rady začínajícím autorům
  Vážení autoři, časopisy Praktická elektronika a radio a Konstrukční elektronika a radio jsou příspěvkové časopisy. To znamená, že většinu technických článků nepíšeme, ale pouze redakčně upravujeme příspěvky, které nám posílají naši čtenáři. Máte-li proto nějakou zajímavou konstrukci, o kterou se chcete podělit s ostatními čtenáři, pošlete nám její popis.
Fotografie
Fotografie musí být ostré - je lepší fotka z větší vzdálenosti a ostrá, než zblízka a rozmazaná. Digitální fotografie posílejte tak, jak je stáhnete z fotoaparátu, upravíme si je sami. Za dobrých světelných podmínek se dají pořídit vyhovující fotografie i levnějšími kompaktními fotoaparáty. Fotografie z mobilních telefonů a webových kamer však již obvykle nevyhoví.
Fotografie přístrojů je nejlépe pořídit při rozptýleném světle. Osvědčilo se fotografování venku, když je slunce za mrakem. Při fotografování s bleskem je třeba jeho světlo rozptýlit, např. kusem pauzovacího papíru. Osvětlení žárovkou není moc vhodné, chybí modrá barva. Je-li to možné, nastavte větší clonu (5,6) a delší čas a foťte se stativem.

Kopie obrazovky
Pořizujete-li kopii obrazovky, je vhodné vypnout vyhlazování hran rastrových písem (ve WinXP v menu Vlastnosti obrazovky -> Vzhled -> Efekty). Kopii pořizujte v rozlišení 1:1. Obrázek uložte do některého bezeztrátového formátu, např. BMP (PNG, TIF). Nepoužívejte formát  JPG.

Obrázky posílejte jako samostatné soubory!
Obrázky vložené do textových editorů nejdou často vyexportovat v původní kvalitě.

Programy
Pokud je součástí článku program do mikrokontroléru nebo PC, je nejvhodnější umožnit stažení programu
z
webu časopisu. Pokud chcete programy prodávat,
je nutné uvést cenu a kontakt.

Formáty souborů
V redakci jsme schopni zpracovat většinu bitmapových formátů (TIFF, BMP, PCX, GIF, JPEG) a některé vektorové. Vhodné jsou také soubory PDF.
Formát JPG a JPEG používejte jen na fotografie, na obrázcích s ostrými přechody a hranami (schémata, spoje, kopie obrazovky) zanechává tento ztrátový formát nehezké artefakty.
Zaslání souborů v jiných formátech lze dohodnout v redakci.

Jak poslat článek?
Soubory zkomprimujte do archivu ZIP nebo RAR a pošlete nejlépe e-milem na adresu redakce pe@aradio.cz. Pokud by byl e-mail větší než 10 MB, rozdělte článek do více mailů. Archiv se soubory můžete také nahrát na nějaký "stahovací" server a redakci poslat jen odkaz ke stažení, případně heslo k rozbalení archivu.
Článek lze také poslat běžnou poštou na CD nebo disketě. Diskety a CD, vzhledem k jejich ceně a ceně poštovného vracíme jen na požádání.
Čas od času se některý e-mail ztratí. Nepošleme-li Vám potvrzení, že jsme článek dostali, kontaktujte redakci.

Co s vaším příspěvkem uděláme?
Pokud se nám příspěvek líbí, zpracujeme jej a otiskneme v některém z příštích čísel časopisu. Autor dostane samozřejmě svůj článek před otištěním ke korektuře. Nevyžádané rukopisy nevracíme.

Kolik za to?
Na psaní příspěvků bohužel nezbohatnete. Běžný honorář je 600 až 900 Kč za jednu tiskovou stranu.

Případné dotazy zasílejte na e-mail: pe@aradio.cz.
O časopisu
CD a DVD
Opravy k článkům